درباره ما

Awesome Image

درباره CFRA

شورای روابط خارجی افغانستان (CFRA) یک نهاد بی طرف، غیر سیاسی و غیر انتفاعی پژوهشی، سیاست گزاری و دادخواهی بوده که متهد به بلند بردن آگاهی عامه و تحلیل سیاست خارجی، مطالعات استراتیژیک و موضوعات جیوپولتیک که فراه روی افغانستان و منطقه است می باشد.

این نهاد از طرف یک گروهی از دیپلوماتان پیشین، دانشمندان علم سیاست و روابط بین الملل، منسوبین اسبق امنیتی و دفاعی و متخصصین جنگ بنیان گزاری و ایجاد شده است.

هدف شورای سیاست خارجی افغانستان فراهم آوری تحلیل، مشورت، پژوهش های علمی، غیر جانبدارانه و غیر سیاسی روی موضوعات کلیدی سیاست خارجی، امنیت ملی و مطالعات راهبردی که متوجه افغانستان و منطقه است میباشد.

شورای سیاست خارجی افغانستان یک بستر و زمینه خوب برای دیپلوماتان، دانشمندان، مسولین برحال و اسبق و همچنان پژوهشگران افغان و خارجی میباشد که خواهش ارایه نظریات خویش در یک نهاد غیر حکومتی و به صورت آزادانه به دور از دغدغه های قیود و تشریفات حکومتی از طریق کنفرانس ها، گفتمان ها، سمینار ها و لکچر ها به صورت علنی و غیر علنی می باشند.

شورای سیاست خارجی افغانستان سالانه "ژورنال سیاست خارجی و روابط راهبردی افغانستان" را هر سال دو مراتبه نشر نموده که حاوی مطالب نهایت مسلکی روی موضوعات سیاست خارجی، امنیت ملی و مسایل راهبردی افغانستان، منطقه و جهان بوده که بقلم دانشمندان، پژوهشگران و دیپلوماتان سابق نوشته شده است و به چاب می رساند.