ایجاد زمینه برای

مباحث و گفتگوهای ملی و غیر حکومتی روی موضوعات سیاست خارجی، امنیت ملی و موارد رهبردی در امور افغانستان، منطقه و جهان می باشد.

کمک در سیاست گزاری

و دادخواهی از طریق مشورت و پژوهش روی موضوعات سیاست خارجی، داخلی و آسیا.

فراهم آوری پژوهش ها

و تحقیقات با کیفیت و موضوعات سیاست خارجی وامنیت ملی.

درباره
شورای روابط خارجی افغانستان

شورای روابط خارجی افغانستان (CFRA) یک نهاد بی طرف، غیر سیاسی و غیر انتفاعی پژوهشی، سیاست گزاری و دادخواهی بوده که متهد به بلند بردن آگاهی عامه و تحلیل سیاست خارجی، مطالعات استراتیژیک و موضوعات جیوپولتیک که فراه روی افغانستان و منطقه است می باشد.

بیشتر بخوانید
BeGlide
تیم

عضو هیئت مدیره

تمیم عاصی
بنیان گزار و ریس عمومی

تمیم عاصی بنیان گزار و ریس عمومی شورای سیاست خارجی افغانستان (CFRA) است. بیشتر بخوانید

دوکتور عمر جویا
عضو هیئت مدیره

دوکتور عمرجویا کارشناس اقتصادی با تجربه نزدیک به ده سال کار در حکومت افغانستان، نهادهای بین اللملی و نهاد بیشتر بخوانید

دوکتور آرین شریفی
عضو هیئت مدیره

دوکتور آرین شریفی دارای از دانشگاه توفتس آمریکا دارای مدرک دوکتورا می باشد. او پیش از این به حیث رییس عمومی بیشتر بخوانید

اسدالله ضمیر
عضو هیئت مدیره

اسدالله ضمیر عضو بورد انستتیوت مطالعات جنگ و صلح می باشد. ایشان از انستتیوت مدیریت و رهبری بیشتر بخوانید

دوکتور میثم نجفی زاده
عضو هیئت مدیره

دوکتور میثم نجفی زادا ، استادیار بهداشت عمومی / جمعیت در دانشگاه یادبود است

دوکتور عمر شریفی
عضو هیئت مدیره

دوکتور عمر شریفی از تاریخ دان و انسان شناس شناخته شده است. دوکتور شریفی تحصیلات اش را در رشته ای طب بیشتر بخوانید

دوکتور فرامرز تمنا
عضو هیئت مدیره

دوکتور فرامرز تمنا کاندید پیشین ریاست جمهوری افغانستان و ریس دانشگاه افغانستان است. بیشتر بخوانید

ضیا عاصی
عضو هیئت مدیره

ضیا عاصی عضو هیئت مدیره شورای روابط خارجی افغانستان (CFRA) است.

دوکتور سپوژمی سلما ستانکزی
عضو هیئت مدیره

سپوژمی سلما ستانکزی با تجربه فراوان در تدریس قوانین بین المللی در سکتور خصوصی و عامه بیشتر بخوانید